Een prokaryote cel is een cel zonder celkern. Organismen die uit prokaryote cellen bestaan, zoals bacteriën, heten prokaryoten. Het belangrijkste verschil tussen prokaryoten en eukaryoten, is dat prokaryoten geen celkern hebben en eukaryoten wel.

In eukaryoten ligt het DNA opgeborgen in de celkern. Doordat de celkern in prokaryoten ontbreekt, ligt het DNA los in het cytoplasma, niet door een membraan gescheiden van de rest van de celinhoud. Naast de celkern ontbreken in prokaryoten ook andere organellen die een eukaryote cel wel heeft, zoals mitochondriën, het endoplasmatisch reticulum, en het golgi-apparaat.

Een prokaryote cel is wel omgeven door een celmembraan.