Een lysosoom is een organel dat grote moleculen in de cel verteert. Het lysosoom is een blaasje omgeven door een membraan, en bevat verteringsenzymen. Alleen dierlijke cellen hebben lysosomen.

Vertering

Een deel van de moleculen die lysosomen verteren zijn afkomstig van buiten de cel. Zulke grote moleculen komen de cel binnen via voedselblaasjes, die versmelten met de lysosomen. Daarnaast verteren lysosomen ook oud celmateriaal, zoals beschadigde organellen. De verteringsenzymen in het lysosoom breken met behulp van water grote moleculen af tot kleinere moleculen. Die verteringsproducten kunnen weer gebruikt worden in de stofwisseling van de cel, bijvoorbeeld als bouwstenen voor de synthese van eiwitten en vetten.