Een weefsel is een groep gespecialiseerde cellen met een overeenkomstige functie en/of structuur. Cellen in een weefsel kunnen met elkaar in contact staan via kleine kanaaltjes, bestaande uit eiwitten. De cellen zijn ook met elkaar verbonden via de tussencelstof.

Organen

In complexe organismen, zoals planten en dieren, zijn weefsels georganiseerd in organen. Organen bevatten vaak meerdere weefsels met verschillende functies. Een koeienmaag bevat bijvoorbeeld zowel spierweefsel als weefsel dat enzymen uitscheidt. Beide weefsels zijn nodig om voedsel te verteren. De weefsels verzorgen samen de specifieke functie van een orgaan.