Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) is een laboratoriumtest waarmee de aanwezigheid van specifieke eiwitten in een vloeistof gemeten kan worden. Een ELISA is gebaseerd op de specifieke binding tussen eiwitten en antilichamen.

Voor een ELISA worden buisjes gebruikt die aan de wanden aangehecht antilichamen bevatten, die specifiek zijn voor het te onderzoeken eiwit. Door een vloeibaar monster aan het buisje toe te voegen, is te testen of het monster eiwitten bevat die complementair zijn aan de antilichamen. Is het eiwit aanwezig, dan bindt het aan de antilichamen. Om dit eiwit-antilichaam-complex zichtbaar te maken, wordt vervolgens een fluorescent enzym toegevoegd. Het enzym kan aan het eiwit binden, waarbij het van kleur verandert. Als het eiwit aanwezig was in het monster, ontstaat er een detecteerbare kleurstof. Deze methode heet directe ELISA.

Indirecte ELISA

Er bestaat ook een indirecte ELISA waarmee de aanwezigheid van een antilichaam, bijvoorbeeld tegen HIV, kan worden aangetoond. In deze vorm van ELISA zit niet het antilichaam, maar juist het complementaire eiwit aan de wanden van het buisje gehecht. Specifieke antilichamen uit een monster kunnen dan binden aan de complementaire eiwitten.