mRNA, of messenger RNA, is RNA dat nucleotide voor nucleotide overgeschreven is van een (DNA-)gen. Aan de hand van de nucleotidenvolgorde in dat mRNA wordt vervolgens een eiwit samengesteld uit aminozuren. Het overschrijven van DNA in mRNA noemen we transcriptie, het vertalen van mRNA naar eiwit heet translatie.

Van kern naar cytoplasma

Transcriptie vindt, in eukaryoten, plaats in de celkern. Het DNA blijft daar, maar het mRNA kan door het kernmembraan heen naar het cytoplasma. Daar bevinden zich de ribosomen waar de translatie plaatsvindt.

Regeling van eiwitproductie

Elke cel in een individu bevat een vaste hoeveelheid van hetzelfde DNA; maar in verschillende cellen moeten verschillende hoeveelheden van verschillende eiwitten worden geproduceerd. mRNA speelt een rol in de regeling van die eiwitsynthese. Door epigenetische mechanismen kunnen genen makkelijker of moeilijker toegankelijk worden voor transcriptie. Het gevolg is dat er meer of minder mRNA van het gen wordt overgeschreven, en daardoor dat er meer of minder van het betreffende eiwit wordt aangemaakt.