Met een microarray kan een patroon van genexpressie zichtbaar gemaakt kan worden. Op een klein glazen plaatje is een groot aantal druppeltjes vastgehecht met in elk druppeltje stukjes enkelstrengs DNA uit één gen van een organisme.

Werking

Genexpressie kan worden vastgesteld door te kijken naar mRNA: de aanwezigheid van mRNA betekent dat een gen is afgeschreven.

Voor een microarray wordt daarom mRNA uit het te testen weefsel geïsoleerd. Daarna wordt het mRNA door een enzym omgeschreven naar enkelstrengs DNA. Bij de aanmaak van dat DNA worden nucleotiden gebruikt waaraan een fluorescerende stof is gebonden. Deze fluorescente stukjes DNA worden vervolgens aangebracht op de microarray, zodat ze via basenparing binden aan de complementaire stukjes DNA die daar op zitten. Tot slot wordt de fluorescentie op het plaatje gemeten. Hoe intenser de fluorescentie op een bepaald punt is, des te actiever het betreffende gen was.

Inzet

Met een microarray kun je verschillen in genexpressie tussen twee weefsels vinden, bijvoorbeeld tussen gezond weefsel en een tumor. Vind je grote verschillen bij bepaalde genen, dan is dat een indicatie dat die genen betrokken zijn bij het ontstaan van kanker