Een locus is een plaats op een chromosoom. Binnen dezelfde soort vind je de allelen van een bepaald gen altijd op hetzelfde locus.

Een locus wordt aangegeven met het nummer van het chromosoom waar het gen zich op bevindt, een letter voor de ‘poot’ van het chromosoom, en een nummer voor de gekleurde band waarin het locus zich bevindt.