Een promotor is een specifieke sequentie in het DNA waaraan transcriptiefactorenkunnen binden. Op die manier wordt transcriptie gereguleerd.

 Een promotor vind je aan het begin van een gen. Als er activerende transcriptiefactoren aan binden, kan RNA-polymerase ook binden en starten met transcriptie. Andere transcriptiefactoren blokkeren juist het binden van RNA-polymerase en houden daarmee transcriptie tegen.

TATA-box

In eukaryoten kun je een promotor meestal herkennen aan de zogenaamde ‘TATA-box’: een korte sequentie die begint met TATA. Aan de TATA-box bindt een speciale transcriptiefactor, met voor alle genen hetzelfde effect: zonder deze transcriptiefactor geen transcriptie.

Operon

In prokaryoten is het niet ongewoon dat meerdere structuurgenen, die coderen voor ‘samenwerkende’ producten, vlak achter elkaar in het DNA liggen. Zo’n groepje genen, ook wel operon genoemd, kan worden gereguleerd door een gezamenlijke promotor.