Het genotype is de verzameling van alle erfelijke informatie van een individu. Die informatie ligt vast in het DNA op de chromosomen. Het genotype zorgt in wisselwerking met de omgeving voor een fenotype.

Diploide organismen, zoals mensen, hebben twee exemplaren van elk chromosoom, een van de vader en een van de moeder. Die twee exemplaren kunnen op bepaalde punten gelijk of verschillend zijn. Dat noemen we respectievelijk homozygoot en heterozygoot.