Een vaderschapstest (ook wel paterniteitstest genoemd) is een DNA test waarin wordt onderzocht of een beoogde vader wel de vader is. Deze DNA Test maakt onderdeel uit van een verwachtschapsonderzoek.

Een DNA-vaderschapstest is een analyse die zekerheid geeft over het biologisch vaderschap. De test stelt vast of de geteste vader ook effectief de biologische vader (verwekker) is van het kind dat aan de test deelneemt. In de meeste gevallen zijn er twee deelnemers: het kind en de vermoedelijke vader. Ook de moeder kan deelnemen, dit heeft tot gevolg dat het de kans op een positief resultaat verhoogt (bv. van 99,99% naar 99,9999%).

Bij een Vaderschapstest kan onderscheid gemaakt worden tussen een gerechtelijk verwantschapsonderzoek en een niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek. De procedures voor een gerechtelijk verwantschapsonderzoek (vaderschapstest) en voor een niet-gerechtelijk verwantschapsonderzoek zijn verschillend.

Lees meer op onafhankelijke websites die gespecialiseerd zijn in dit soort informatie: DNA Test Online / Vaderschapstest