Het endoplasmatisch reticulum, een organel, is een netwerk van buisjes en zakjes in de cel. Het is opgebouwd uit één membraan dat verbonden is met het membraan van de celkern. Het endoplasmatisch reticulum komt alleen voor in eukaryote cellen.

Het endoplasmatisch reticulum (ER) bevat twee gebieden die verschillen in structuur en functie: het glad endoplasmatisch reticulum en het ruw endoplasmatisch reticulum. Het ruw ER heeft ribosomen op het membraan; het glad ER niet.

Ruw ER (  Endoplasmatisch Reticulum )

Het ruw ER speelt een rol bij het de cel uit transporteren van eiwitten. Eiwitten die door de ribosomen op het ruw ER gemaakt zijn, worden in de holten van het ER afgezet. Vanuit die holten worden de eiwitten via transportblaasjes, die afsnoeren van het ER, getransporteerd naar het golgi-apparaat voor verdere bewerking. Daarnaast maakt het ruw ER onderdelen van ER-membranen.

Glad ER (  Endoplasmatisch Reticulum )

Het glad ER speelt een belangrijke rol in stofwisselingsprocessen, die per celtype verschillen. Zo is het gladde ER in sommige cellen betrokken bij de aanmaak van lipiden (vetten), en bij het onschadelijk maken van giftige stoffen.

Endoplasmatisch Reticulum:

endoplasmatisch-reticulum