Genetische modificatie is het door de mens gericht veranderen van het erfelijk materiaal van een organisme. Bij genetische modificatie worden één of meerdere genen kunstmatig toegevoegd of gewijzigd in het genoom van een organisme, waardoor het organisme eigenschappen krijgt dat het van nature niet heeft. Het wordt dan een genetisch gemodificeerd organisme (ggo, of gmo, naar het Engelse genetically modified organism), of transgeen organisme genoemd.

Recombinant-DNA

Als in een organisme genen geïntroduceerd worden, zijn die recombinant. Recombinant-DNA wordt gemaakt door het gewenste vreemde gen te koppelen aan DNA dat genetische signalen voor dna-replicatie bevat. Dat stukje DNA is meestal afkomstig van virussen of plasmiden.