Een cel is de bouwsteen waaruit alle organismen bestaan. De cel is daarmee de kleinste eenheid van leven. Sommige organismen bestaan uit één cel, andere organismen zijn meercellig.

Opbouw van een cel

Alle cellen delen een aantal kenmerken. Zo is elke cel omgeven door een celmembraan, en bestaat de inhoud van de cel uit cytoplasma waarin de organellen liggen. Ook heeft elke cel een cytoskelet dat een rol speelt bij de celdeling. Van elke levende cel bestaat het erfelijk materiaal uit DNA.

Cellen van schimmels, planten en bacteriën hebben ook nog een celwand, die bij dierlijke cellen ontbreekt. Grofweg zijn cellen in te delen in de eenvoudige prokaryote cellen, en de complexere eukaryote cellen, die in anatomie van elkaar verschillen.

Weefsels

Cellen in meercellige organismen zijn vaak georganiseerd in weefsels. Een weefsel is een groep cellen met een gezamenlijke functie. Cellen in een weefsel kunnen met elkaar in contact staan via kleine kanaaltjes, bestaande uit eiwitten.