PCR is een techniek waarmee een kleine hoeveelheid van een specifieke nucleotidenvolgorde een groot aantal keren gekopieerd wordt via kunstmatige DNA-replicatie. PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (polymerase ketting reactie).De PCR-reactie bestaat uit drie verschillende stappen.

Drie stappen

De eerste stap is een temperatuursverhoging tot ongeveer 90-95°C waardoor de waterstofbruggen tussen de DNA-strengen verbroken worden.Vervolgens worden er primers toegevoegd, die complementair zijn aan het eerste stukje van het te kopiëren DNA. De temperatuur wordt verlaagd, zodat nieuwe waterstofbruggen mogelijk zijn.

Het enzym DNA-polymerase maakt daarna vanaf de primers een nieuw stuk DNA-streng, complementair aan de gesplitste strengen. De nucleotidenvolgorde vanaf de primer is nu verdubbeld.Door de drie stappen meerdere malen te herhalen, wordt een specifiek stuk DNA – meestal een stuk tussen twee primersequenties in – zeer vaak vermenigvuldigd.

Varianten

Er zijn verschillende varianten op de ‘standaard’-PCR. Zo is de traditionele techniek om DNA te sequencen een specifiek soort PCR. RNA kan niet vermenigvuldigd worden met PCR, maar wordt eerst omgeschreven in DNA dat vervolgens wel weer gekopieerd kan worden (rtPCR). Met Real-Time PCR (qRT-PCR), kan tijdens het kopiëren het aantal kopieën geteld worden.