De celcyclus is het leven van een cel, vanaf zijn ontstaan uit een delende oudercel, tot aan zijn eigen deling in twee nieuwe cellen. De celcyclus van een eukaryote cel bestaat uit twee delen: de interfase en de mitose.

Interfase en mitose

Tijdens de interfase voert een cel zijn functie uit; een spiercel zorgt bijvoorbeeld voor beweging van een dier, een cel in een blad zet zonlicht om in energie voor een plant. Ook worden gedurende de interfase eiwitten en organellen aangemaakt.

Tijdens de interfase vindt tot slot DNA-replicatie plaats, zodat de cel kan delen. Eerst deelt de celkern, in een proces dat we mitose noemen, vervolgens deelt de rest van de cel, waarbij cytoplasma en organellen verdeeld worden over de dochtercellen. De meeste cellen bevinden zich verreweg het grootste deel van de tijd in de interfase.

Checkpoint

De celcylcus heeft verschillende controlepunten, waar gecontroleerd wordt of de cyclus juist verloopt. Bij fouten vindt groeiarrest plaats: de celcylcus wordt gestopt en de cel kan zelfs doodgaan.