Eiwitten zijn moleculen die bestaan uit ketens van aan elkaar gekoppelde aminozuren. Meerdere aan elkaar gekoppelde aminozuren vormen een polypeptide. Sommige eiwitten bestaan uit één polypeptide, andere eiwitten bestaan uit meerdere polypeptiden. Zo kan een eiwit bestaan uit enkele honderden tot wel duizenden aminozuren, en zich opvouwen en oprollen tot 3d-structuren met unieke eigenschappen.

Functies van eiwitten

Eiwitten zijn onmisbaar voor een organisme. Eiwitten vervullen allerlei biologische functies binnen en buiten de cel, zoals het versnellen van stofwisselingsprocessen, transport van stoffen, en communicatie tussen cellen. Welke functie een eiwit heeft, hangt af van de eiwitstructuur.

Eiwitstructuur

De primaire structuur van een eiwit is de unieke volgorde waarin de verschillende aminozuren aan elkaar gekoppeld zijn. De secundaire structuur, windingen en vouwen, wordt bepaald door de hoek die aminozuren maken ten opzichte van elkaar, en komt tot stand door waterstofbruggen tussen peptidebindingen. De tertiaire structuur, vouwingen van het eiwit,  wordt bepaald doordat de restgroepen van sommige aminozuren andere restgroepen aantrekken of afstoten. Sommige eiwitten hebben ook nog een quaternaire structuur: de manier waarop meerdere polypeptiden samen één eiwit vormen.