Een stamcel is een niet gespecialiseerde cel die zich nog kan ontwikkelen tot één of meerdere typen cellen.

Zowel planten als dieren hebben stamcellen. Stamcellen maken tijdens het leven van een plant constant nieuwe organen, zoals bloemen. Zoogdieren hebben grofweg twee typen stamcellen: embryonale en volwassen stamcellen.

Volwassen en embryonale stamcellen

Embryonale stamcellen zijn alleen in embryo’s te vinden. Embryonale stamcellen zijn pluripotent: ze zijn in staat te specialiseren tot elk celtype van het lichaam. Embryonale stamcellen zijn de voorlopercellen van alle cellen waaruit een dier of mens is opgebouwd.

Volwassen stamcellen ontstaan uit embryonale stamcellen, en komen voor in het lichaam van volwassen dieren en mensen. Ze kunnen zich meestal tot één gespecialiseerd celtype ontwikkelen. Op die manier vervangen ze afgestorven cellen in het orgaan waarin ze zich bevinden.

Stamceltherapie

Er wordt tegenwoordig veel geëxperimenteerd met menselijke embryonale stamcellen. Door deze uit het embryo te halen, en op te kweken onder de juiste omstandigheden,  kunnen ze in elk gewenst celtype differentiëren. De gekweekte cellen zouden vervolgens getransplanteerd kunnen worden om ziekten te behandelen.