Een eukaryote cel is een complexe cel met een celkern. Ook heeft een eukaryote cel organellen die omgeven zijn door een membraan, zoals een golgi-apparaat, endoplasmatisch reticulum, en mitochondriën. Hierin verschilt een eukaryote cel van de eenvoudiger prokaryote cel die geen celkern en organellen heeft. Organismen met eukaryote cellen, zoals planten, schimmels en dieren, noemen we eukaryote organismen.

Meer verschillen

Er zijn meer verschillen tussen eukaryote en prokaryote cellen. In prokaryoten kunnen transcriptie en translatie bijvoorbeeld ‘in één moeite door’ plaatsvinden: nog terwijl een mRNA-molecuul wordt gemaakt, kan het al vertaald worden in een eiwit. In eukaryoten, echter, bevatten genen introns en exons; tussen de transcriptie en translatie vindt in eukaryoten splicing plaats.