Het Hardy-Weinberg-evenwicht is de verhouding waarin allelen en genotypen in een populatie voor zouden komen als die populatie ‘perfect’ zou zijn. Dat wil zeggen: als er geen mutaties zijn, individuen willekeurig paren, geen van de allelen een selectievoordeel heeft, er geen uitwisseling is met andere populaties, de generaties niet overlappen en de populatie oneindig groot is.

Bij het Hardy-Weinberg-evenwicht blijft de verhouding tussen voorkomen van allelen in een populatie gelijk van generatie op generatie; er vindt dan geen evolutie plaats. Je kunt dan uit de verhouding tussen fenotypen de verhouding tussen genotypen en allelen berekenen.

Het Hardy-Weinberg-evenwicht is een theoretische verhouding die in de natuur niet (precies) voorkomt. Je kunt het voorkomen van allelen in natuurlijke populaties vergelijken met het Hardy-Weinberg-evenwicht om de invloed van verstorende factoren te berekenen.