Een suppressorgen is een gen dat een eiwit produceert dat de celcyclus stillegt als DNA in een cel beschadigd is. Zo kan eerst de schade worden hersteld voordat de cel zich deelt, en wordt het beschadigde DNA niet verspreid naar de twee dochtercellen. Daarnaast zorgt een suppressorgen ervoor dat een cel met te veel of onherstelbare DNA-schade overgaat tot automatische celdood, oftewel apoptose.

Celyclus zonder rem

Ontstaat er in het suppressorgen een mutatie die het gen stukmaakt, dan is er geen rem meer op de celcyclus. Schade aan het DNA kan dan niet meer worden hersteld voor de cel zich deelt, en de dochtercellen zullen dezelfde DNA-schade hebben. Bovendien kunnen heel erg beschadigde cellen niet meer overgaan tot apoptose. Er komen zo steeds meer cellen met DNA-schade bij, en bovendien zal het DNA steeds verder beschadigd raken. Op deze manier kan kanker ontstaan.

Voor suppressorgenen geldt echter wel dat er een stukmakende mutatie in beide allelennodig is om het systeem te ontregelen. Zolang een van de allelen goed functioneert, blijft het systeem in stand. Vergelijk het met een auto: het ene allel is de voetrem, het andere allel de handrem. Alleen als je beide remmen loslaat, kan de auto gaan rijden.