Genen

Genen zijn stukjes DNA die coderen voor een erfelijke eigenschap.

42 artikel

Fenotypische plasticiteit

Fenotypische plasticiteit betekent dat op basis van hetzelfde genotype verschillende fenotypen kunnen ontstaan, afhankelijk van de omgevingsfactoren. Met een hoge fenotypische plasticiteit bedoelen we dat er veel verschillende fenotypen mogelijk zijn. Dat kan evolutionair voordeel bieden als je in een sterk veranderende omgeving leeft.

Fenotype

Het fenotype is de verzameling van alle waarneembare kenmerken aan een individu.