Afleesrichting

Dat is de richting waarin erfelijk materiaal wordt…

Allel

Een allel is een variant van een gen.

Aminozuur

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten.

Apoptose

Apoptose is het proces waarin een cel zichzelf doodt.

Basenparing

Basenparing is de binding via waterstofbruggen tussen de…

Bladgroenkorrels

Bladgroenkorrels worden ook wel chloroplasten genoemd.

cDNA

Complement DNA is DNA dat uit mRNA verkregen wordt door…

Cel

Een cel is de bouwsteen waaruit alle organismen bestaan.

Celcyclus

De celcyclus is het leven van een cel, vanaf zijn ontstaan…

Celkern

De celkern is het organel in de cel waarin de chromosomen…

Celmembraan

Het celmembraan is een vlies dat de cel omsluit, en daarmee…

Celplasma

Celplasma wordt ook wel cytoplasma genoemd

Celspecialisatie

Door celspecialisatie krijgen cellen een specifieke…

Celwand

De celwand is een beschermende laag aan de buitenkant van…

Centriolen

Bevinden zich in het centrosoom.

Chromosoom

Een chromosoom is een DNA-molecuul. Chromosomen bevatten…

Ciliën

Ciliën of cilia zijn trilharen.

Cisgeen

Soorteigen genen worden van het ene naar het andere ras…

Coderend dna

Coderend DNA bevat informatie voor het maken van eiwitten.

Coderende streng

De streng die niet wordt afgelezen.

Codon

Een woord van drie letters in het mRNA noemen we een codon.

Crossing over

Crossing-over is de uitwisseling van genen tussen de…

Cytoskelet

Het cytoskelet zorgt ervoor dat de cel zijn vorm behoudt.

Dihybride kruising

Bij een dihybride kruising worden twee allelenparen gevolgd…

Diploïd

Een cel die van alle chromosomen twee exemplaren heeft,…

DNA

DNA is het erfelijk materiaal van organismen.

DNA-extractie

DNA-extractie of DNA-isolatie is de techniek waarmee DNA…

DNA-profiel

Een DNA-profiel is de unieke set van genetische merkers van…

DNA-reparatie

Alle cellen hebben een systeem om schade aan het DNA te…

DNA-replicatie

DNA-replicatie is het proces waarbij een DNA-molecuul wordt…

DNA-sequencen

DNA-sequencen is het bepalen van de nucleotidenvolgorde van…

Dominant

Een dominant allel komt altijd tot uitdrukking in het…

Dubbele helix

Dubbele helix is een omschrijving van de vorm die een…

Eiwit

Eiwitten zijn moleculen die bestaan uit ketens van aan…

ELISA

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) is een…

Endoplasmatisch reticulum

Het endoplasmatisch reticulum is een netwerk van buisjes en…

Enzym

Een enzym is een eiwit met een katalytische functie.

Epigenetica

Epigenetica is de studie naar overerfbare veranderingen in…

Erfelijke afwijking

Een erfelijke afwijking is een afwijking die door ouders…

Eukaryoot

Een eukaryote cel is een complexe cel met een celkern.

Fenotype

Het fenotype is de verzameling van alle waarneembare…

Fenotypische plasticiteit

Fenotypische plasticiteit betekent dat op basis van…

Flagellen

Flagellen zijn zweepstaarten.

Gekoppelde genen

Gekoppelde genen zijn twee genen die samen op een…

Gelelectroforese

Gelelektroforese is een techniek waarmee moleculen op…

Gen

Een gen is een afgebakend stuk DNA op een chromosoom, dat…

Genetische modificatie

Genetische modificatie is het door de mens gericht…

Genetische screening

Genetische screening is het routinematig testen op…

Genetische testen

Met een genetische test kan een verandering of een defect…

Genexpressie

Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen…

Genfamilie

Een genfamilie is een groep verwante genen binnen het…

Genoom

Het genoom is de complete verzameling erfelijk materiaal…

Genoombrede screening

Een genoombrede screening is een onderzoek waarbij het…

Genotype

Het genotype is de verzameling van alle erfelijke…

Geslachtschromosoom

Een geslachtschromosoom is een chromosoom dat bepaalt of…

Golgi-apparaat

Het golgi-apparaat is een stapel platte zakjes gevormd door…

Groeiarrest

Bij groeiarrest staakt een cel de celcyclus en gaat niet…

Grondplasma

Grondplasma is stroperige vloeistof in de cel

Haploïd

Een cel die van alle chromosomen slechts één exemplaar…

Hardy-Weinberg

Het Hardy-Weinberg-evenwicht is de verhouding waarin…

Heterozygoot

We noemen een individu heterozygoot voor een bepaald locus,…

Histonen

Histonen zijn eiwitten waar het DNA strak omheen gewonden…

Homozygoot

We noemen een individu homozygoot voor een bepaald locus,…

Hox-gen

De Hox-genen zijn een groep regulatorgenen in dieren, die…

Interfase

De interfase is het grootste onderdeel van de eukaryote…

Intermediaire genen

Bij intermediaire genen zijn beide allelen even sterk.…

iPS-cel

Een iPS-cel is een gespecialiseerde volwassen cel die via…

Karyogram

Een karyogram is een bewerkte microscoopfoto van de…

kernDNA

Dit is het DNA dat in de kern zit.

Kernlichaampje

Een kernlichaampje bevat DNA dat zorgt voor het maken van…

Kloneren

Kloneren is een kunstmatige manier van voortplanting,…

Knock-out-gen

Een knock-out gen is een gen dat geheel is uitgeschakeld.

Locus

Een locus is een plaats op een chromosoom.

Lysosoom

Een lysosoom is een organel dat grote moleculen in de cel…

Meiose

Meiose is het proces van celdeling waarbij vier…

Methylering

Bij methylering wordt er een methylgroep aan bepaalde…

Microarray

Met een microarray kan een patroon van genexpressie…

Mitochondrium

Het mitochondrium is een organel dat de cel energie levert.

Mitose

De mitose is het deel van de celcylcus in eukaryoten waarin…

Monohybride kruising

Bij een monohybride kruising wordt één allelenpaar gevolgd…

mRNA

mRNA is RNA dat overgeschreven is van een (DNA-)gen.

mtDNA

Het mitochondriaal DNA (mtDNA) is het eigen DNA van de…

Multiple allelen

Dat zijn meer dan 2 allelen per gen.

Mutageen

We noemen iets mutageen als het mutaties veroorzaakt.

Mutatie

Een mutatie is een verandering in de nucleotidenvolgorde…

ncDNA

Niet-coderend DNA (ncDNA) is DNA dat geen informatie bevat…

Nucleosoom

Een nucleosoom bestaat uit DNA en histonen.

Nucleotiden

Nucleotiden zijn de bouwstenen van DNA en RNA.

Organel

Organellen zijn de functionele eenheden van een cel.

PCR

PCR is een techniek waarmee een kleine hoeveelheid van een…

Peptidebinding

Aminozuren kunnen aan elkaar binden doordat de aminogroep…

Plasmide

Een plasmide is een klein, ringvormig DNA-molecuul in…

Plastide

Plastiden zijn een type grote organellen in plantencellen,…

Polyploïdie

Een cel die van alle chromosomen meer dan twee exemplaren…

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek is het verrichten van onderzoek naar…

Primer

Een primer is een kort stukje enkelstrengs RNA

Prokaryoot

Een prokaryote cel is een cel zonder celkern.

Promotor

Een promotor is een specifieke sequentie in het DNA waaraan…

Proteïne

Een proteïne is een eiwit.

Proto-oncogen

Een proto-oncogen is een gen dat codeert voor een eiwit dat…

Recessief

Een recessief allel komt alleen tot uitdrukking in het…

Recombinatie

Recombinatie is de herschikking van allelen waardoor unieke…

Regulatorgen

Regulatorgenen coderen voor transcriptiefactoren, die de…

Repetitief DNA

Repetitief DNA ligt in introns.

Repressor

De taak van een repressor is dat een gen niet actief wordt.

Restrictie-enzym

Een restrictie-enzym is een enzym dat een specifieke…

Ribosoom

Een ribosoom is het onderdeel van de cel dat eiwitten maakt.

RNA

RNA is een molecuul dat, net als DNA, bestaat uit een reeks…

RNA-interferentie

RNA-interferentie (of RNA-i) is een proces dat genexpressie…

RNA-polymerase

RNA-polymerase is het enzym dat bij transcriptie het RNA…

rRNA

Ribosomaal RNA (rRNA) is het RNA dat een onderdeel is van…

Short tandem repeat

Een short tandem repeat is een serie herhalingen van korte…

Single nucleotide polymorphism

Een single nucleotide polymorphism is een locus van een…

Splicing

Splicing is het proces waarbij mRNA wordt bewerkt voor…

Stamboomonderzoek

In stamboomonderzoek wordt aan de hand van een…

Stamcel

Een stamcel is een niet gespecialiseerde cel die zich nog…

Startcodon

Translatie begint altijd bij de mRNA-sequentie AUG, het…

Structurele genen

Dit zijn genen die zorgen voor functionele eiwitten in de…

Structuurgen

Eeen structuurgen codeert in prokaryoten voor RNA of eiwit

Suppressorgen

Een suppressorgen is een gen dat een eiwit produceert dat…

Telomeer

Een telomeer is een zich herhalend stuk DNA aan het…

Template of mattrijsstreng

De streng die wordt afgelezen.

Transcriptie

Transcriptie is het proces waarin de informatie in DNA…

Transcriptiefactor

Een transcriptiefactor is een eiwit dat bindt aan de…

Transgeen

Een transgeen organisme is een organisme waarbij één of…

Translatie

Translatie is het ‘vertalen’ van mRNA in eiwit.

Transposon

Een transposon is een stukje mobiel DNA in eukaryote cellen…

Tripletcode

De tripletcode is de code waarmee de nucleotidenvolgorde in…

tRNA

Transfer RNA (tRNA) is het RNA dat tijdens de translatie de…

Tumorsuppressorgen

Een tumorsuppressorgen is een gen dat voorkomt dat de cel…

Tussencelstof

Tussencelstof is het materiaal tussen cellen.

Vacuole

De vacuole is een met vocht gevuld blaasje omgeven door een…

Virus

Een virus is een hoeveelheid erfelijk materiaal met…

Waterstofbrug

Een waterstofbrug is een zwakke chemische verbinding die…

Weefsel

Een weefsel is een groep gespecialiseerde cellen met een…

Zygote

Een zygote is een eicel die bevrucht is door een zaadcel.