Resultaten voor DNA

101 Results

Proteine

Proteïnen (ook wel eiwitten genoemd) vormen een grote klasse van biologische moleculen, die bestaan uit polymere ketens van aminozuren.

Methylering

DNA-methylering of DNA-methylatie is een epigenetisch proces waarbij een methylgroep (CH3-groep) aan een histon binnen het DNA-molecuul wordt toegevoegd. Hierdoor verandert de structuur van het DNA, dat dientengevolge veranderd afleesbaar is tijdens bijvoorbeeld een transcriptie.

Mutageen

We noemen iets mutageen als het mutaties veroorzaakt. In het algemeen gaat het om bepaalde stoffen of typen straling.

Apoptose

Apoptose is het proces waarin een cel zichzelf doodt.

Waterstofbrug

Een waterstofbrug is een zwakke chemische verbinding die voorkomt tussen polaire moleculen. Een waterbrug ontstaat als een positief geladen waterstofatoom, dat in een molecuul gebonden is aan een negatief geladen atoom, ook aangetrokken wordt door een negatief geladen atoom van een ander molecuul. Doordat van beide moleculen een negatief geladen atoom trekt aan het positieve waterstofatoom, houdt het waterstofatoom de twee moleculen bij elkaar. In levende cellen ontstaan waterstofbruggen meestal tussen negatief geladen zuurstof- en/of stikstofatomen.