Het bloedgroep dieet, je kent het misschien wel. Als je het artikel van drs. Oscar Helm over het bloedgroepdieet leest, valt het op dat de gedachte goed is: een dieet dat voor iedereen anders is, aangezien we niet allemaal hetzelfde zijn. Toch ligt het volgens Oscar Helm anders. Wat is het bloedgroepdieet? Wat zijn de voor- en nadelen van het bloedgroepdieet? In dit artikel krijg je daar een antwoord op.

Wat is het bloedgroepdieet?

In 1996 is het boek ‘eat right 4 you type’ uitgebracht, het bloedgroepdieet. Het bloedgroepdieet sprak een grote groep mensen aan en is uiteindelijk zo’n 7 miljoen keer verkocht. Er werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen onze bloedgroep, levensstijl en voeding. Op basis van dit onderzoek kwam er volgens de schrijver van het boek een duidelijk patroon naar boven. Bloedgroep O bleek goed op eiwitten te reageren, bij bloedgroep A bleek men slechter op eiwitten te reageren. Op basis van dit onderzoek is een dieet gemaakt. Per bloedgroep is er eten dat je moet eten, eten dat geen positief of negatief effect heeft en er is een zwarte lijst van voedsel dat je moet vermijden.

Voor- en nadelen van bloedgroepdieet

Voordelen:

  • Het bloedgroepdieet maakt onderscheid en benadrukt dat niet iedereen hetzelfde is.
  • Het bloedgroepdieet raad vooral producten aan die onbewerkt zijn.

Nadelen:

  • Diëten op basis van jouw bloedgroep is niet optimaal. In de wetenschappelijke wereld is men er nog niet zeker van waar verschillende bloedgroepen voor zijn. Om hier direct een dieet voor te verzinnen, is volgens experts als Oscar Helm dan ook te kort door de bocht. Ons bloed heeft daarnaast een geheel andere functie, het transporteert onze voedingsstoffen. Hemoglobine dat onze bloedgroep bepaalt heeft hier niets mee te maken.
  • Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het ‘eat right 4 your type’ boek dat door Peter D’Amo geschreven is. Het onderzoek waarop het bloedgroepdieet is gebaseerd, heeft Peter D’Amo tot op de dag van vandaag namelijk nog niet gepubliceerd. Daarnaast heeft het Rode Kruis in België het bloedgroepdieet onderzocht, volgens Emmy de Buck van het Rode Kruis in Vlaanderen is er geen bewijs gevonden voor de gezondheidseffecten van het bloedgroepdieet.

Diëten op basis van genetische factoren

Wat werkt dan wel?

Een DNA test zal veel meer voor de hand liggen of een bloedwaardentest. Hiermee kan bepaald worden welke voedingsstoffen voor een bepaald persoon geschikt zijn. Uit een bloedwaardentest kunnen voedingstekorten gehaald worden, op basis daarvan kunnen bepaalde voedingsstoffen geadviseerd worden.

Daarnaast zou een ontlastingtest nog tot de mogelijkheden behoren, zo kan worden vastgesteld hoe het met de darmflora gesteld is. Door dit te combineren, kan op basis van jouw DNA bepaald worden wat het best voor je werkt.

Als je gewoon gezond bent is deze benadering vrij tijdrovend en kostbaar. In dat geval kun je het best de leefregels van een voedingsdeskundige of diëtist volgen. Uiteraard moet dit om mensen gaan die zich in tegenstelling tot Peter D’Amo op wetenschappelijk onderbouwde informatie baseren.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met drs. Oscar Helm.