reizende dna labsDNA, genen, genomen en het moderne DNA-onderzoek. Met de Reizende DNA-labs haal je deze onderwerpen naar de klas. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de nieuwste technieken. En het mooie is – de Reizende DNA-labs komen naar de school toe!

DNA is in het huidige biologieonderwijs een belangrijk, maar tamelijk op zichzelf staand thema, dat door leerlingen vaak als abstract wordt ervaren. De samenhang tussen genen, de moleculen in een cel en het uiteindelijke functioneren van een organisme blijkt voor leerlingen vaak erg moeilijk te zijn.

Genomics is het veld dat zich juist met deze samenhang bezig houdt. Nu we de volledige code van het DNA kunnen lezen, zien we des te meer hoe complex een levend organisme in elkaar zit. Door nieuwe technieken zijn genomics-onderzoekers steeds beter in staat die complexiteit te ontrafelen. Dat levert kennis op die op allerlei plekken in de maatschappij een grote rol kan spelen; van ziekenhuis tot supermarkt, van natuurgebied tot industrie.

Universiteiten

DNA-practicum

De Reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek. De DNA-labs zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence, onder leiding van Wageningen Universiteit. Studenten van zes universiteiten, te weten Delft, Leiden, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Wageningen, begeleiden de practica.

Zes labs

Er zijn zes verschillende DNA-labs, die ieder een verschillend aspect van het moderne DNA-onderzoek behandelen. Stuk voor stuk laten de DNA-labs zien dat kennis van genen en de moleculen in een cel een grote rol speelt in gebieden die voor iedereen belangrijk zijn: voeding, gezondheid en het milieu. Daarnaast maken de practica duidelijk dat wetenschappelijke vooruitgang soms maatschappelijke vragen oproept.

Twee uren practicum

De DNA-labs zijn bedoeld voor leerlingen in 4, 5 en 6 havo/vwo. Bij de beschrijving van ieder DNA-lab staat aangegeven wat de benodigde voorkennis is. Nadat u zich aangemeld heeft voor één van de reizende DNA-labs, bezoeken twee studenten van de betreffende universiteit uw school en verzorgen het practicum. Het practicum duurt twee aaneengesloten lesuren en de studenten nemen alle benodigde materialen en apparatuur mee. U hoeft dus voor het praktische gedeelte niets voor te bereiden. Wel vragen we u een les aan (theoretische) voorbereiding te besteden en in een afsluitende les het practicum af te ronden.

Voorbereiding

In de voorbereidende les krijgen de leerlingen een introductie op het onderwerp van het DNA-lab en de technieken die ze gaan gebruiken. In de afsluitende les komt vooral de maatschappelijke relevantie van kennis over het DNA naar voren. Voor beide lessen krijgt u uitgebreid lesmateriaal aangeleverd, zodat u zelf kunt bepalen hoe en wanneer u deze lessen geeft. Per lab kunt u deze downloaden.

Deelname aan de DNA-labs en het lesmateriaal zijn geheel gratis. Wij nodigen u en uw leerlingen van harte uit om de fascinerende wereld van genomics te ontdekken. Op deze website vindt u de onderwerpen van de verschillende DNA-labs. Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@dnalabs.nl of kijk op dnalabs.nl