Het DNA bevat allerlei informatie die je geerfd hebt van je voorouders. Het is onlangs nog gebruikt voor een grootschalig onderzoek naar de dader van een misdrijf maar er zijn veel toepassingen van het genetisch materiaal. Volgens een toename van wetenschappelijk bewijs bepalen de genen namelijk voor een groot deel op wie je valt en wie je aantrekkelijk vindt. Deze informatie kan door wetenschappers gebruikt worden om te voorspellen wie je leuk vindt en tot wie je je aangetrokken voelt.

Matching op basis van DNA

Inmiddels zijn er apps voor allerlei doeleinden en dat geldt ook voor het ontmoeten van een levenspartner of vrienden. Een reeks nieuwe apps matcht mensen op basis van het DNA. Zo is er de app DNA Romance dat opgestaan is na het televisieprogramma de Dragon Den in Canada maar ook is er Pheramor die er dezelfde werkwijze op nahoudt. De twee apps zijn de voorlopers in het matching van partners op basis van de genen. Zo claimt de mede oprichter van Pheramor Brittany Barreto dat je genen gebruikt kunnen worden om te bepalen met wie je een seksuele aantrekkingskracht zal hebben. Deze app doet dit op basis van een elftal genetische kenmerken die effect hebben op de feromonen. Al voor jaren zijn er signalen dat deze feromonen bepalen wie je leuk vindt en wie niet en dat is wat de app Pheramor gebruikt om mensen met elkaar te matchen. DNA Romance stelt op haar beurt dat de werkwijze van het matchen op basis van DNA veel effectiever is dan de huidige generatie apps.

Hoe het werkt

De apps vragen je een monster van je wangslijm om de genen vast te leggen waarmee je gematcht wordt met andere leden van de apps. Bij Pheramor kun je een testkit aankopen en bij DNA Romance kan dit bij één van haar partners. Na het insturen van het materiaal wordt er bij beide apps gebruik gemaakt van een algoritme dat het ingestuurde materiaal beoordeeld en vergelijkt met dat van de leden. Deze informatie wordt bij Pheramor vervolgens gekoppeld aan openbare informatie uit social media profielen en bij DNA Romance aan de Myers-Briggs persoonseigenschappen die van tevoren door de gebruikers ingevuld worden. Of deze DNA matching app een succes gaan worden zal de toekomt ons leren. Het is in ieder geval een interessante benadering om het DNA te gebruiken om mensen aan elkaar te koppelen.