Resultaten voor DNA

108 Results

Crossing over

Crossing-over is de uitwisseling van genen tussen de chromosomen van de vader en die van de moeder, tijdens de meiose. Hierdoor ontstaan recombinante chromosomen: één chromosoom bevat genen afkomstig van twee verschillende ouders.

Chromosoom

Een chromosoom is een DNA-molecuul. Chromosomen bevatten alle erfelijke informatie van een individu. Alle lichaamscellen van een individu bevatten dezelfde chromosomen.

Celspecialisatie

Het proces waardoor cellen een specifieke structuur en functie krijgen, noemen we celspecialisatie.

1

Celkern

De celkern is het organel in de cel waarin de chromosomen met het DNA liggen opgeslagen.

Celcyclus

De celcyclus is het leven van een cel, vanaf zijn ontstaan uit een delende oudercel, tot aan zijn eigen deling in twee nieuwe cellen.

1

Cel

Een cel is de bouwsteen waaruit alle organismen bestaan.

1

Basenparing

Basenparing is de binding via waterstofbruggen tussen de stikstofbasen C en G, respectievelijk A en T (in DNA) of U (in RNA).

1

Aminozuur

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten.

2