Disclaimer

Aan de op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

AllesoverDNA.nl is met zorg ontwikkeld. De informatie wordt doorlopend bijgewerkt. Desondanks kan de redactie niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet en vrij is van onjuistheden. AllesoverDNA.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste of gedateerde informatie verstrekt via deze site of gebruik van informatie afkomstig van deze website door derden.

Verwijzingen naar deze site zijn toegestaan, mits voor eigen gebruik - niet voor commerciële doeleinden - en voorzien van bronvermelding. Gebruik (van delen) van deze website op andere websites of andere media is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de redactie van AllesoverDNA.